Evangelisation i vardagen

Här finns samlad information om KPN:s evangelisationsprojekt, ett stöd till församlingarna.

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Har du tänkt på att kanske just dina ord och erfarenheter kan öppna vägen för medmänniskor att upptäcka Kristus och kyrkan? Vad är egentligen evangelisation? Hur kan jag kortfattat beskriva evangeliet? Hur kan jag få ett djupare och mer personligt förhållande till Jesus i Skrifterna och i mitt liv? Hur skall jag använda min bibel? Vilka bibelställen är till hjälp i evangelisationen? Vilka är de vanligaste invändningarna emot tron? 

Under hösten provar flera församlingar ett program för att hjälpa vanliga katoliker att våga prata mer om sin tro på ett avslappnat sätt. Församlingarna får besök av teologen och föreläsaren Ulf Ekman som startar upp och inspirerar så att man lokalt kan fortsätta att genom studiecirkelns form fördjupa förtrogenheten och kunskaperna. Projektet är utformat med Studieförbundet Bildas hjälp.

Program

Vill du se vilka platser som Ulf Ekman besöker under hösten?
Se programmet här.

Vill du läsa mer?

Ulf Ekman har skrivit en bok om evangelisation i vardagen, Vänner emellan, som biskop Anders uppmuntrar oss att läsa. Alla kyrkoherdar får den här boken inom kort. Boken är utgiven på Catholica bokförlag. 
Vill du själv beställa den kan du göra det här.