Vuxenutbildning

8-10 april 2022, Ljungskile - Åh Stiftsgård

Lek för Guds skull!

"Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker", sade Herakleitos träffande. Kursen presenterar en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer. Frågor som behandlas: Är Gud lekfull? Får man leka i kyrkan?

Kursledare: P. Fredrik Heiding SJ

Info och anmälan

Inzoomat

Onsdag 26 januari 2022 Kl 19-20

Att värna människans värdighet och skapelsens fullödiga liv

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Andreas Carlgren.

Den katolska socialläran beskriver hur samhället behöver formas för att uppnå det gemensamma goda och en full- lödig humanism. Föredraget berättar om några huvuddrag i socialläran.

Info och anmälan

Bibel

Söndagens evangelium för barn 23 januari 2022

Vi är Kristi kropp

Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet. Nedan finns även söndagens
evangelieläsning för kännedom.

Läs mer här!

Vad tror du på?

Sycamore, en videoserie om kyrkans tro

En videoserie i 20 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Ministrera - men hur??

Ministrera mera

Se den här filmen om ministranternas betydelse i gudstjänsten. Kanske är den nya terminen en bra tid att låta nya unga få hjälpa till i den heliga mässan. 

Se mer på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!