2 minuters trailer om videoserien:

2 minuters trailer om videoserien:

2 min trailer

Hela serien finns nu att se här nedanför. Titta själv eller i grupp, starta en studiecirkel i din församling, med hjälp av KPN:s studieguide och Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Samtalsfrågor Varje film är ca 20 minuter lång. I mitten och i slutet av varje film finns samtalsfrågor som lämpar sig för studiecirkeln. 

Folder - Här en folder som du kan ladda ned och använda som studiematerial till serien. Foldern kan beställas gratis på på KPN.

Visa PDF

Serien är sponsrad av de tyska missionsorganisationerna Ansgar-Werk der Bistümer Osnabrück und Hamburg, Bonifatiuswerk och Studieförbundet Bilda. Producent är Greger Hatt.

Se filmerna här:

Det här är Nikodemusmöten
- en videoserie om kyrkans 7 sakrament

Är du nyfiken på vad katolikerna tror? Eller vill du lära dig mer och fördjupa din tro? Välkommen att följa med på en resa där du närmar dig den kristna tron genom de heliga handlingar som fortfarande utförs i Jesu efterföljd i hans kyrka. Vår guide är den katolske prästen Dominik Terstriep SJ. 

Idia Ehirhieme  och Clara Dahlgren är några av de lekmän som delar tankar och känslor om trons betydelse i deras liv.

Idia Ehirhieme och Clara Dahlgren är några av de lekmän som delar tankar och känslor om trons betydelse i deras liv.

Syster Christina Hennig berättar utifrån sina erfarenheter av lidande vid sjukbädden.

Syster Christina Hennig berättar utifrån sina erfarenheter av lidande vid sjukbädden.

30 sek teaser

INTRODUKTION

DOPET

KONFIRMATION

EUKARISTIN

BIKTEN

ÄKTENSKAPET

VIGNINGEN

SMÖRJELSEN

I filmen om äktenskapets sakrament får vi se en vigsel som sker enligt kaldeisk rit.

I filmen om äktenskapets sakrament får vi se en vigsel som sker enligt kaldeisk rit.

Dopet är en stor händelse för hela familjen!

Dopet är en stor händelse för hela familjen!

Elias Moussa reflekterar över tron.

Elias Moussa reflekterar över tron.

Konsten kan öppna upp dimensioner av tron som går utöver orden.

Konsten kan öppna upp dimensioner av tron som går utöver orden.

I mitten och i slutet av varje film finns samtalsfrågor för studiecirkeln.

I mitten och i slutet av varje film finns samtalsfrågor för studiecirkeln.

Många platser runt oss bär spår av kristen tro och tradition, exempelvis den gamla riksdagen.

Många platser runt oss bär spår av kristen tro och tradition, exempelvis den gamla riksdagen.

Sakramenten bär oss genom livet, på alla våra vägar.

Sakramenten bär oss genom livet, på alla våra vägar.