Enkla psalmer ur Cecilia som Katolska liturgiska nämnden rekommenderar för barngrupper:

Cecilia 6: Lova Gud i himmelshöjd
Cecilia 22: Kom, låt oss prisa vår Herre och Gud
Cecilia 40: Gud har skapat allting
Cecilia 59: Jesus för världen givit sitt liv
Cecilia 81: Vinden ser vi inte
Cecilia 94: Lågorna är många
Cecilia 126: Utvald innan världsalltet fanns
Cecilia 143: Gud har en famn
Cecilia 167: Tyst, likt dagg som faller
Cecilia 184: Herren är i sitt heliga tempel
Cecilia 232: Ett barn är fött på denna dag
Cecilia 242: Herdar som på fälten vaktat
Cecilia 246: Nu tändas tusen juleljus
Cecilia 280: Vackra törnrosbuske
Cecilia 291: Hosianna, Davids son
Cecilia 332: Kristus har uppstått
Cecilia 348: Ave, verum Corpus
Cecilia 392: Din klara sol går åter opp
Cecilia 398: Genom gatans trängsel
Cecilia 413: I frid vill jag lägga mig ned
Cecilia 428: Här en källa rinner
Cecilia 432: Tryggare kan ingen vara
Cecilia 445: Herren är min herde
Cecilia 448: Känn ingen oro
Cecilia 451: Jag är med er alla dagar
Cecilia 479: Glädjens Herre, var en gäst
Cecilia 483: Härlig är jorden

Här kan du skriva ut listan ovan!

KLN har givit ut en CD-box med alla psalmer ur Cecilia. Denna kan beställas på Lilla Thérèse bokhandel i Göteborg eller på Katolsk bokhandel i Stockholm. 

Vi lär genom musiken

I musiken förenas vi oavsett kultur eller andra olikheter. I musiken blir vi till ett i vår lovprisning av Herren. Sången låter oss andas på ett särskilt sätt, den ökar syresättningen i kroppen och ger oss förnyad energi. Använd enklar sånger till en början, sånger som gruppen kan lära sig utantill. TA gärna för vana att sjunga stående, det skapar en bättre förutsättning för att sången når ut och kan samtidigt innebära välbehövlig omväxling efter ett sittpass. Pröva att använda rytmiska sånger med handklappning eller enkla rörelser. Att sjunga på engelska anses ofta ”tufft”, här finns t ex de så kallade ”sprituals” (kristna sånger med ursprung från slavars musik i USA). Eller välj en känd melodi som ni sätter egna ord på. Låt gärna barnen hitta på en sång som passar till dagens tema.

  • Sång och musik kan användas till att fira och skapa feststämning.
  • Sång och musik kan användas till att skapa en lugn stämning inför andakten. ”Att sjunga är att be dubbelt” sa den helige Augustinus.
  • Sång och musik kan användas för att belysa dagens tema.
  • Lyssna gärna på nutida musik som barnen tycker om (fråga om barnen har något förslag) som kan belysa en aspekt av det ni talat om (det finns en hel del modern musik som handlar om kärlek eller fred).
  • Lyssna till exempel på Missa Criolla (katolsk mässa från Latinamerika), afrikansk mässmusik eller liturgisk musik från andra länder för att ge barnen en upplevelse av vår världsvida kyrka.
  • Sätt på tyst bakgrundsmusik för att underlätta koncentrationen.

Till många sånger kan man göra rörelser, vilket särskilt yngre barn uppskattar. Rörelserna gör det lättare att komma ihåg texten. Hitta på egna rörelser, gärna också danser, tillsammans med barnen. Fråga exempelvis:

  • Här sjunger vi ”Du som dog för oss på korset”. Vilken rörelse passar till de orden?

 

På det sättet kan ni sätta rörelser till en hel sång. Att göra rörelser till sånger tvingar barnen att tänka igenom vad texten säger, deras förståelse ökar. En relativt svår bön som Fader vår kan bli mycket mer tillgänglig för barnen om man gör rörelser till.

Se KPNs videofilmer med enkla sånger och rörelser för barn här!

Texten är hämtad ur Kallad till kateket – hur gör jag konkret? Utgiven av KPN, författare Ulrika Erlandsson

 

Man blir glad av att sjunga!

Man blir glad av att sjunga!

Sången ökar gemenskapen.

Sången ökar gemenskapen.