Kateketiska tips

Jesus är vår förebild - även i katekesen

I evangelierna läser vi om hur Jesus förkunnade och undervisade om Guds rike. Som kateketer är vi kallade att delta i detta viktiga uppdrag. Varje gång du och din grupp samlas för att göra tron levande bär ni fram det glada budskapet om den uppståndne Herren.

"Tänk inte så mycket på alla detaljer i tron" sa påven Franciskus på Kateketernas jubileum under Barmhärtighetens år. "Fokusera på centrum i tron, att Herren älskar dig och har givit sitt liv för dig."

Påven fortsatte: "Den bästa förkunnelsen är när man älskar, eftersom Gud är kärlek."

Vad lär vi av Jesus som pedagog?

Jesus var en stor berättare, han kunde berätta så att människor kände igen sig och blev berörda. Men han undervisade också genom sina handlingar. När han kramade barnen, när han la sin hand och botade människor eller när han tvättade lärjungarnas fötter var det handlingar som sa mer om Guds kärlek än tusen ord. Även i vår katekes ska ord och handling stämma överens. Jesus lyssnade på människor (tänk på lärjungarna till Emmaus), han vandrade med dem, åt och drack med dem, ja, han hade många vänner och skapade goda relationer. Det är en inspiration även för oss. 

Men hur gör vi konkret när vi samlar barnen, ibland behövs lite tips! KPNs lärarhandledningar ger stor hjälp när det gäller den pedagogiska utformningen av dina samlingar. I det följande får du olika tips och idéer, de kan man aldrig få nog av tycker vi på KPN, så vi kommer att fylla på denna avdelning all