Undersök hur barnen trivsDet finns många skäl att ibland genomföra en utvärderande undersökning om hur barnen trivs i sin grupp. 

Utvärdering kan göra dynamiken i gruppen bättre, du som kateket får chans att fundera kring vad du kan göra annorlunda och du kan genom utvärderingen upptäcka sådant som inte syns eller märks på ytan. 

Här är ett exempel på en enkät som kommer från materialet "Trygg i kyrkan". Den fungerar att genomföra när en termin har gått eller när tillräcklig tid gått för att barnen ska ha fått en egen känsla för hur gruppen fungerar. 

Här kan du ladda ned trivselenkäten som pdf