Det är klokt att ta tid att förbereda sig inför bikten - mötet med Guds kärlek. 

Du hittar här en biktspegel för barn och en biktspegel för ungdomar och även ordingen för bikten