Så lyckas du med första träffen: 10 (+1) tips!

   1. Be för barnen, ungdomarna och föräldrarna i din grupp

Be också tillsammans. Det är viktigt att de lär sig kända böner utantill och att de också vågar formulera egna böner eller bli en kort stund helt stilla framför Gud. Be om den helige Andes närvaro i din grupp!

    2. Kom i tid och förbered ert rum i förväg

Vädra, gör rummet fint, kanske kan du ställa fram en blomma?

Fundera på möjligheten att ta bort alla bord. Är det möjligt att ordna stolar/kuddar/filtar i en cirkel?

    3. Namnlappar skapar lugn

Om du redan i förväg vet namnen på barnen/ungdomarna, kan du markera deras platser med namnlappar. Du får möjligheten att se till att oroliga barn inte sitter bredvid varandra. (Kul lek: göm namnlapparna med häftmassa under stolen, alla får titta under stolen och klura ut vem som ska sitta var...) 

      4. Hälsa på var och en med handen och se dem i ögonen

Visa din uppskattning för att de kommit. Alla har ett behov att bli sedda och känna sig välkomnade!

    5. Ge alla möjligheten att höra sin röst redan i början

 Det skapar känsla av tillhörighet i gruppen.

    6. Lär dig allas namn

Gemensamma namnlekar hjälper både dig och barnen/ungdomarna att snabbt komma ihåg varandras namn. Ta gärna ett gruppfoto och skriv in namnen. Gör anteckningar om var och en (deras intressen, födelsedag, tankar, förslag…). Gör en närvarolista (registrera din grupp hos Studieförbundet Bilda).

    7. Ställ fram en bild/staty av Jesus, ett ljus eller en Bibel i er mitt

Att visualisera dagens tema med något konkret gör det lättare att fokusera, att samla gruppen kring ditt budskap. Trosundervisning är inte skolundervisning. Målet för trosundervisningen är att leda barn och ungdomar till gemenskapen med Jesus (Se Riktlinjer för katekesen i Stockholms stift 10).

      8. De första tio minuterna

är avgörande för ett lyckat undervisningspass. Det är då intresset kan väckas. Ta utgångspunkten i barnens liv. Skratta tillsammans.

     9. Växla några ord med varje deltagare

Visa att du är intresserad av var och en som person. Detta kan du göra i början och slutet på trosundervisningen eller under rasterna.
 
      10.  Skapa gärna en gemensam digital plattform

för din undervisningsgrupp. Det gör det lättare för dig att hålla kontakten med din grupp. Deltagarna kan vädra sina tankar på denna gemensamma sida, tipsa varandra om bra musik till exempel. Du kan också väcka intresse till kommande tema och be barnen/ungdomarna att skicka in saker som kan knytas till undervisningen. Och varför inte uppmuntra dem att be för en viss sak eller göra goda gärningar!

    11. Bli bekant med Beredskapsplanen mot sexuella övergrepp

på barn och ungdomar. Här hittar du Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar och ett mer lättläst Häfte om stiftets arbete med Beredskapsplan mot sexuella övergrepp: "Med barnens trygghet i fokus". I det sistnämnda hittar du Förebyggande förhållningsregler på sidorna 20-21.


Texten är inspirerad av Eva Maria Nielsens "10 gode råd til en perfekt undervisningsstart".

 

Här hittar du lekar och aktiviteter som passar under första gången (och även senare).