Verktygslådorna innehåller arbetsblad med uppgifter och fördjupande texter och bilder som är tänkta att kopieras och användas i undervisningen.

Från öken till påskträdgård

Denna påskträdgård kan du snabbt bygga tillsammans med barnen. Men det finns också en fin möjlighet att arbeta med den under en längre tid. Klicka på länken så får du ett förslag som går ut på att stegvis vandra genom fastetiden samtidigt som ett ökenlandskap förändras och till slut börjar blomma. 

Kyrkoåret

Här finns uppgifter och berättelser kring kyrkoårstemat. Tyngdpunkten ligger vid fastetiden

Korsord med mening

Här finner du 12 nya korsord med facit. Korsorden kan du använda till fördjupning av ett tema, som repetition eller som meningsfull sysselsättning när vissa barn blivit färdiga med en annan uppgift. 

Testa KPNs korsord ONLINE här: https://kpn.se/korsord/krysskul1.html

Korsorden är roliga, de förenar nytta med nöje!

Vilken ålder är de lämpliga för?

Vi har inte satt ut någon bestämd ålder, pröva dig gärna fram. Barn är olika!

Sakramenten

Varje sakrament förklaras och därtill erbjuds uppgifter för olika åldrar. Fina berättelser t ex från präster och systrar om sin kallelse.

Maria - vår andliga Moder

Här presenteras Rosenkransen, förklaras kyrkoårets Mariadagar och ges uppgifter om Maria.

Helgonen - våra förebilder

Här finns berättelser och arbetsuppgifter om heliga Birgitta, Maximiliam Kolbe och Moder Teresa och många fler av våra älskade helgon. 

Att vandra med lärjungarna på väg till Emmaus

Pilgrimsvandring med konfirmander

Att göra en pilgrimsvandring med konfirmander är ett fantastiskt sätt att vidga vyerna för vad katekes tillsammans kan vara. Under vandringen i Guds skapelse kan ungdomarna lättare hitta en inre stillhet, lättare få en närhet till det heliga. Det är fint om det kan ske i vacker natur, men man kan egentligen vandra överallt, mitt genom stadens brus med en rosenkrans i handen till exempel. Ibland kanske det inte finns ett stort pilgrimsmål för vandringen, då kan man också gå tillsammans som en slags meditationsvandring inspirerad av Guds ord. Vandringen nedan är tänkt för ca en timme. Beroende på gruppens förutsättningar kan du gå både längre och kortare. Pröva! Själv brukar jag göra denna vandring varje höst med konfirmandgruppen, och den är alltid uppskattad. Man får tillfälle att lära känna varandra bättre och det uppstår en fin gemenskap.

Här finns förslaget till hur du kan utforma vandringen