De 12 apostlarna 

JESUS

MARIA OCH JESUSBARN

FLICKA

ÄNGELN GABRIEL

JOHANNES DÖPAREN

NOA

NOAS FRU

PETRUS

ANDREAS

TULL- INDRIVAREN

 

NIKODEMOS

MARIA MAGDALENA

EN DÖV MAN

JUNGFRU MARIA

BARTIMAIOS

DEN KORSFÄSTE

PILATUS

SARA

PROFETISSA

LUCIFER

FRANCISKUS

VARGEN

BIRGITTA

ULF

BIRGITTASYSTER

NIKOLAUS

KUNG ERIK

ÄNGELN RAFAEL

HANNA ELLER ELISABET