Lär mer om helgonens liv

Hemsida om helgon

På Stockholms katolska stifts hemsida finns en fantastisk samling beskrivning av årets alla helgon. Du finner den här

Helgonbok

Boken Online med helgonen, ger en god information om alla helgon som lämpar sig för både ungdomar och vuxna.

Aktivitetsblad

I verktygslådan Helgonen finns många tips och aktiviteter kring helgonen samlat.

 

Dramatiseringar

Här finns barnvänliga dramatiseringar till våra olika helgon, till exempel den helige Erik, men också många fler...