WORKSHOPS - KATEKETENS DAG 2018

På plats i Södertälje kan du välja att delta i två workshops.

Workshop 1

Vardagsmystik - att leva sitt liv med Kristus 
Ledare: Kardinal Anders Arborelius

”Att vara på väg med Kristus betyder för mig att försöka leva varje stund i Jesu närvaro och till hans ära genom att ge honom och hans kärlek vidare till alla jag möter.”

Workshop 2

Hur arbeta med Twittra med Gud i praktiken?
Ledare: Fader Michel Remery

Fader Michel är författare till boken Twittra med Gud som nu även har en handledning. Twittra med Gud är särskilt populär bland ungdomar men även kateketer kan ha en stor nytta av den. Boken fungerar som ett lexikon kring kyrkans lära och liv. Workshopen ges på engelska.

Workshop 3

Musik som verktyg i undervisningen
Ledare: Cecilia Veenker Tang

Välkomna till en workshop med musik, sång, rörelse och rytmik! Hur kan vi använda musik som ett redskap då vi undervisar barn? Genom sång och rörelse ges förslag och inspiration på hur man som kateket kan använda musik som redskap i undervisningen.Cecilia Veenker Tang är kyrkomusiker och musikpedagog. Cecilia är verksami Heliga Trefaldighets katolska församling samt förskolor i Danderyd ocharbetar med körer och musikundervisningför barn i olika åldrar.

Workshop 4

Pyssla är härligt - nu gör vi änglar!
Ledare: Syster Barbara och syster Emiliana - Mariasystrar från Lubon

Medan händerna arbetar bearbetar vi det som vi hört; kunskapen sjunker in djupare. Vår hjärna stimuleras och utvecklas. Att glömma det vi hört är lätt gjort, men det som vi själva skapat kommer vi att minnas bättre! Mariasystrarna bedriver en förskola i anknytning till Sankt Ansgars katolska kyrka. Att arbeta med händerna och pyssla är en viktig del av barnens verksamhet.

Workshop 5

Sociala medier, ett nytt sakrament?
Ledare: Diakon Mazin Noel

Har dagens teknik skaffat ett nytt sakrament utöver de sju som finns? Sociala medier har kallats för ungdomars sakrament. Sakrament är ett slags av kommunikation. Varför använder man sociala medier hela tiden? Kan vi förstå kyrkans sakrament genom att analysera sociala medier? Mazin Noel är hjärtläkare (kardiolog och internmedicinare) och diakon. Han jobbar ofta med ungdomar och föreläser runt om i Sverige om olika ämnen.

Workshop 6 

Alla barn är lika olika - om barn i behov av särskilt stöd
Ledare: Mikael Ivarsson

Alla barn är lika olika är en grundkurs om hur du som ledare på bästa sätt möter och stöttar scouter, tonåringar, konfirmander, musikelever och andra i kyrkans barn- och ungdomsgrupper. Under en lång tid har en efterfrågan funnits efter en ledarkurs med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Därför har Bilda i samarbete med Equmenia tagit fram Alla barn är lika olika för att utbilda ledare. Som ledare finns det många sätt att hantera situationer som uppstår i barn- och ungdomsgrupper och framför allt många sätt att förebygga svåra situationer på. Välkommen till en workshop där vi får göra några nedslag i denna ledarkurs. Mikael är konsulent på studieförbundet Bilda.

 

Workshop 7

Kärlek och Glädje för personer med funktionsnedsättning
Ledare: Syster Basma Alkas Ishak OP, medverkande LIna Samoey och Karam Tmera

Kärlek och glädje är en grupp kristna som är verksam i Jungfru Maria kyrka i Södertälje. Speciellt med gruppen är att deltagarna har någon form av funktionsnedsättning. Kärlek och glädje är ett ytterst passande namn för gruppen - deras sammankomster strålar av värme och feelgood. Styrelsen för gruppen har som sitt mål att öka förståelsen och kunskapen om barn med funktionsnedsättning. Workshopen tar upp förljande:
Vad gör Kärlek och Glädje för att integrera deltagarna med funktionsnedsättning?
Vad anordnar Kärlek och Glädje för aktiviteter?
Vad betyder Kärlek och Glädje för deltagarna?

Workshop 8

Julspel med barn
Ledare: Zehera Zakko, medverkande: Tawik Matty

Att använda drama i undervisning en öppnar för nya AHA-upplevelser för barnen. Workshopen kommer att visa hur man tillsammans med barnen kan göra ett julspel. Sahera Zakko har arbetat som lärare i sitt hemland och är också en erfaren kateket.