a

Kateketens dag 2015

KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

 

 

 

a

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. En huvuduppgift för KPN är utgivning av undervisningsmaterial och anordnandet av fortbildningskurser för kateketer och ledare. Vi är inbjudna att fördjupa vår tro under hela livet.Välkommen!

 

a

 

Jesus, nu är du här!

Katekes för förskolebarn

Nya kapitel varje vecka!

 

 

a

Info

 

 

 

 

 

Dopet - frågor och svar

Baptism - questions and answers

Info

Benny biktar

Info

 

 

 

NYHETER

 

 

 

 

Material om ...

DOPET

S

KOMMUNIONEN

KONFIRMATIONEN

ÄKTENSKAPET

KPN presenterar sig

 

Kreativa kateketer

 

Varför vill du konfirmera dig?

 

Biskopens hälsning till kateketer och ungdomar

 

 

Den Nordiska Kateketkonferensen 2016

 

Franciskus och djuren

Info

Min bok om mässan

Info

Påsk i serier och pyssel

Info

 

Info

 

 

Att rekrytera kateketer.

Läs här!

Kateketutbildning i Lund april 2016

 

 

Varför ville du att ditt barn skulle döpas?

Samling kring Bartimaios

 

 

 

Få inspiration från den kateketiska kongressen.

Klicka på bilder här uppe!

 

Tecken på hopp - från kongressens anslagstavla, Sykars brunn

Info

 

 

 

Ny bok: Barn ber

Info

Fadderbrev

Info

Påskkort

Info

Påskkort

Info

Påskkort

Info

 

 

Döpt… och sedan? Ny utgåva!

aa

Info

DVD - Catholicism

Info

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Katekethelg: Vår Gud är barmhärtig

2-4 september, Marielund
Kursledare: Msgr f Mirek Dudek, Sarah Poisson, Ulrika Erlandsson, Rauha Navarro Marttinen.
Kostnad 900 kr.
Anmälan senast 19 augusti till kpn@katolskakyrkan.se

Info

 

 

Bildgalleri

Info

Kommunionen -

att upptäcka Kristus i vår värld

Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria-affisch

Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunionsdiplom

zInfo

Konfirmationsdiplom

zInfo

 

© Katolska Pedagogiska Nämnden 2015. Alla rättigheter förbehålls.

 

 

 

 

 

Typiskt katolskt

 

Franciskusdagen i Kungsträdgården
Lördag 1 oktober kl 10.30 - 14.00

Familjemässa med Biskop Anders kl 11
Välsignelse av djur, medverkan av teatergruppen Kors i taket, ponnyridning för barn, bokbord m.m.
Grupper ombeds anmäla sig senast den 16 september på kpn@katolskakyrkan.se

Info