KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

 

 

 

Info

Kateketens dag 2015

a

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. En huvuduppgift för KPN är utgivning av undervisningsmaterial och anordnandet av fortbildningskurser för kateketer och ledare. Vi är inbjudna att fördjupa vår tro under hela livet.Välkommen!

 

a

 

Jesus, nu är du här!

Katekes för förskolebarn

Nya kapitel varje vecka!

 

 

a

 

 

 

 

 

Dopet - frågor och svar

Baptism - questions and answers

Info

 

 

 

 

NYHETER

 

 

 

Info

”Andlighet: Inkarnation och den levande erfarenheten av kristen tro”

Michelle Mope Andersson          

Omberg – Heliga hjärtas kloster den 24 – 26 april

Info

 

Personen Kristus och jag - om hur vi blir de vi är ämnade att vara.

Diakon Staffan Gerdmar

Lund – Rögle kloster den 8 – 10 maj

Info

 

 

Material om ...

DOPET

S

KOMMUNIONEN

KONFIRMATIONEN

ÄKTENSKAPET

 

 

 

 

 

 

Franciskus och djuren

Info

 

 

 

Att rekrytera kateketer.

Läs här!

 

 

Varför ville du att ditt barn skulle döpas?

 

 

 

Få inspiration från den kateketiska kongressen.

Klicka på bilder här uppe!

 

Tecken på hopp - från kongressens anslagstavla, Sykars brunn

Info

Info

Anmäl dig till Kateketens dag här!

 

Liten biktspegel, ordningen för bikten och böner i samband med bikten.

Engelska-Svenska.

Info

 

 

Ny bok: Barn ber

Info

Påskglädje

i

Info

Guds allra första vänner

Info

 

 

 

Döpt… och sedan? Ny utgåva!

aa

Info

DVD - Catholicism

Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildgalleri

Tipsrunda för fastan och påsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria-affisch

 

Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Katolska Pedagogiska Nämnden 2015. Alla rättigheter förbehålls.