KATOLSKA PEDAGOGISKA NÄMNDEN

 

a

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja och utveckla det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. En huvuduppgift för KPN är utgivning av undervisningsmaterial och anordnandet av fortbildningskurser för kateketer och ledare. Vi är inbjudna att fördjupa vår tro under hela livet.Välkommen!

 

a

 

Jesus, nu är du här!

Katekes för förskolebarn

Nya kapitel varje vecka!

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

 

 

 

 

DOPET

 

 

Adventskalender 2014

Marias resor

Följ med Maria på hennes resor och var med henne när hon tar emot Jesus som ett litet barn.

Denna gång är kalendern med choklad!

Till varje lucka finns en tillhörande berättelse skriven av Anna Dunér.

Pris: 50 kronor

Beställ här

 

 

 

 

 

 

Mapp för dopintyg
En ny vacker mapp i kartong i vilken man kan lägga in dopintyget har tagits fram av KPN.
Även ett dopintyg i matchande layout ingår.

Beställ här!

Beställ här!

 

Att rekrytera kateketer.

Läs här!

 

 

 

 

 

Få inspiration från den kateketiska kongressen.

Klicka på bilder här uppe!

 

Tecken på hopp - från kongressens anslagstavla, Sykars brunn

Klicka här!

 

Liten biktspegel, ordningen för bikten och böner i samband med bikten.

Engelska-Svenska.

Beställ här!

 

Kateketkurs - Påbyggnad Höst 2014

Malmö dekanat

Klicka på bilden för att öppna affischen

 

Ny DVD "Catholicism"

Catholicism är en DVD-serie i 10 avsnitt om katolska kyrkans tro och liv  genom historien. Till serien medföljer material till studiecirkel/samtalsgrupp. DVD:n är textad på svenska och polska.

Beställ här!

 

 

Döpt… och sedan? Ny utgåva!

aa

Nu har en ny, bearbetad version av Döpt… och sedan? och Baptised… what now?  kommit av trycket. Många församlingar delar ut boken till föräldrar i anslutning till barnens dop.

I boken får föräldrar tips på hur de kan ge sina barn en katolsk uppfostran. Här förklaras hur man ber med sitt barn, vad man ska tänka på när man tar med barnen till mässan, hur kyrkoåret kan firas i familjen och mycket mer. Föräldrarna får hjälp att se sig själva som förebilder för Guds kärlek.

De första åren i barnens liv är avgörande, hjälp föräldrarna att göra tron levande i sina familjer!

Beställ här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildgalleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria-affisch

KPN har tagit fram en stor affisch med 10 bilder ur Marias liv. Till affischen medföljer också en kort beskrivning av Marias liv.

Beställ här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Katolska Pedagogiska Nämnden 2014. Alla rättigheter förbehålls.