Evangelisation

Vänner emellan - att dela tron i en modern tid

Stockholm- Umeå- Skellefteå-Hisingen- Karlskrona-Luleå

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Lär dig mer om hur evangelisation på ett naturligt sätt kan bli en del av din vardag.

Läs mer 

Event

Franciskusdagen 1 oktober 2022

”Tack gode Gud för allt som finns”, sa den helige Franciskus och ville lära oss människor att se skapelsen som en Guds gåva att vårda. Allt, växter, djur och människor kan tillsammans leva till Guds ära.

Läs mer

Bibel

Söndagens evangelium för barn 21 augusti 2022

Hos Jesus är vi trygga

Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: ”Det är outhärdligt, det hansäger. Vem står ut med att höra på honom?” Jesus, som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord, sade till dem: ”Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror.” (Joh 6:60–69 ).

Läs mer här!

Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament 

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma 

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!