Påvens hälsning till kateketerna på den kateketiska kongressen 2023

Påve Franciskus hälsning till kateketerna på den kateketiska kongressen

Jag blev glad över att få veta att en kongress för kateketer äger rum i Stockholm den 22-24 september 2023 och ber att få skicka mina hjärtliga hälsningar och min försäkran om närhet i Anden vid detta möte.

När ni möts för att fira, reflektera och förnya ert engagemang så att ni med glädje kan sprida evangeliet till nya generationer, ber jag att ni alltid “ska vara män och kvinnor med djupt rotad tro och mänsklig mognad. Att ni ska vara aktiva i era församlingar, kapabla till att hjärtligt välkomna andra och leva ett liv i familjär gemenskap”.

Detta så att orden som springer ur den första förkunnelsen “ljuder åter och åter: Jesus Kristus älskar dig! Han gav sitt liv för att rädda dig och nu finns han varje dag vid din sida, för att upplysa, stärka och befria dig” (Evangelii Gaudium 164).

På detta vis kan kyrkan i Sverige verkligen fortsätta att gro och blomstra och Guds rike växa till så att många i dessa osäkra tider kan komma och bygga bo bland dess grenar (jmf Matt 13:31-32).

Med dessa rader lämnar jag kongressen åt kyrkans moder Marias förbön och försäkrar er om min välsignelse med löfte om frid och glädje i Herren.

Franciskus