En dopets spiritualitet

Datum: Onsdag den 18 september 2024 KL 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Benjamin Ekman O.P.

I rosenkrans och korsväg, i ikoner och kyrkoår, mediterar vi över Kristi livs »mysterier«. Men detta handlar inte om rent tankemässiga grubblerier: genom dopet har vi en direkt kontakt med de andliga skatter som finns nedlagda i varje stund i Jesu liv, med sin höjdpunkt på Korset. Med hjälp av den helige Thomas av Aquino och den katolska mystika traditionen ställer vi oss frågan vad det innebär att faktiskt leva sitt dop, i tyst bön och genom alla döptas aktiva tjänst för Guds rikes utbredande.
Broder Benjamin Ekman o.p. är predikarbroder (dominikan)
och bor i Fribourg, Schweiz.

Anmälning 

Affischen som PDF

Samtal om tro och vetande
Och där var många andra kvinnor - en bortglömd frihetsrörelse