Stå ut med de andra

Datum: Onsdag den 9 oktober 2024,KL 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Sofia Carmerin.

I en tid av utbredd misstro och öppna sår är
ekumenik och enhet det enda möjliga svaret,
inte bara för kyrkorna utan för mänskligheten
som helhet. Utifrån egna erfarenheter delar
Sofia Camnerin förhållningssätt och modeller
för försoning i en värld med stora skillnader.
Sofia Camnerin är generalsekreterare på Sveriges kristna råd, teol.dr, pastor, har suttit i ledningen för Kyrkornas världsråd under 16 år
samt lett tre samfund till en ny kyrka.

Anmälan 

Affischen som PDF

Ny katolsk studiebibel
Sr Elisabeth om Timmarnas liturgi