Om barmhärtighet och skönhet i katekesen SKÖVDE

Datum: 13 januari 2024 9:30-12:30 + lunch

Plats: Skaraborg katolska församling Skövde

Inspirationsdag för kateketer

Direktorium  för katekes vänder sig till alla som sprider tron men alldeles särskilt till kateketer. Direktorium lyfter fram nya perspektiv på kateketens uppgift och kallelse och på sättet vi förmedlar tron.

Låt dig bli inspirerad av ett fördjupat perspektiv på katekes! Ledare: Ulrika Erlandsson, ordförande i Katolska pedagogiska nämnden.

ANMÄLAN

Affischen som PDF