Konvertitreträtt med kardinal Anders Arborelius våren 2018

Datum: 16-18 februari 2018

Plats: Stockholm - Marielund

På grund av stor efterfrågan erbjuder kardinal Anders Arborelius ytterligare en reträtt för konvertiter under våren 2018 på Marielund utanför Stockholm.