Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder med p Thomas Idergard SJ 2018

Datum: 12 - 14 oktober 2018

Plats: Rögle kloster - Lund

FULLBOKAT!

Redan aposteln Paulus använde förnuftsargument i sin förkunnelse och tidigt i Kyrkan utvecklas apologetiken som metod. I vårt sekularistiska och pluralistiska samhälle är behovet av att resonera och argumentera med förnuftet, dvs det som förenar alla människor, om den kristna trons grundläggande frågor större än tidigare. Formuleringar om att tron söker förståelse och om att tro för att kunna förstå, uttrycker en klassiskt kristen syn på tro och förnuft som goda grannar, inte fiender, som samverkar för att leda oss till sanningen, dvs Gud så som han uppenbarar sig i Kristus. Denna kurs vill bidra till bättre förståelse för och därmed användning av apologetikens utgångspunkt och metoder i vår tids evangelisation. Några av de frågor som behandlas är vad alla kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför kristen tro är förnuftig och relationen tro-vetenskap. Sekularismens vanligaste invändningar och argument kommer att vara en utgångspunkt, kursdeltagarnas i förväg uttryckta behov och önskemål en annan. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska samtals- och argumentövningar.

Det går bra att anmäla sig även om det är fullbokat, du hamnar då på en reservlista med en viss chans att delta.

Nästa tillfälle med denna kurs blir 10-12 maj 2019 på Marielund.

Så här skriver tidigare kursdeltagare:

- väl genomarbetade, kunniga och intressanta föreläsningar av p Thomas

- otroligt spännande att lyssna till, han har det i blodet, han har lätt att få igång deltagarnas tankar och funderingar

- bra kombination av föredrag, grupparbete, bön och tid för umgänge

- mycket givande tema, bra argument, tydlighet i framförandet

- jag kommer från denna kurs bättre rustad för att kunna möta icke-troende människor i min vardag, tack!

- god mat och givande möten!

 

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder

I Rögle kloster som ligger utanför Lund lever och verkar Dominikansystrar.

Under helgen får du tillfälle att delta i systrarnas liturgi och i katolsk mässa.

Det ges också tillfälle till trevlig samvaro och god mat i en fin gemenskap.

Kostnad

Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg.

Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.

 

Här nedan ser du höstens övriga kurser: