Vägen till Rom - Nordbors väg till katolska kyrkan - kursen är INSTÄLLD

Datum: 28-30 augusti 2020

Plats: Rögle

Kursledare professor Yvonne Maria Werner

Kursledare professor Yvonne Maria Werner

Varför kallas en upptagning i den katolska kyrkans gemenskap för ”konversion”? Vad har motiverat nordbor att bli katoliker? Kan man se några förändringar över tid? Och varför används metaforen ”vägen till Rom” för att beskriva katolska konversioner? Detta är några av de frågor som tas upp i denna kurs som belyser fenomenet katolsk konversion i ett historiskt perspektiv från reformationstidevarvet och fram till vår tid.

KURSLEDARE Yvonne Maria Werner presenterar sig själv och sin kurs:

Jag som leder denna kurs är professor i historia vid Lunds universitet. I min forskning har jag bland ägnat mig åt den katolska kyrkans återkomst till de nordiska länderna under 1800-talet. Det var ett resultat av katolsk mission och av att människor fann vägen till den katolska tron och genom konversion blev medlemmar i den katolska kyrkan.

Jag har skrivit flera böcker och artiklar som behandlar detta tema. Just nu håller jag på med en populärvetenskaplig bok med titeln Vägen till Rom. Den handlar liksom kursen om nordbors väg till den katolska kyrkans gemenskap från reformationstiden och fram till idag. Ni kommer att få ta del av denna bok i manusform. 

Bakgrunden till min forskning liksom också till denna kurs är att jag själv är katolsk konvertiet – och jag är därtill konfirmerad i Peterskyrkan! På det viset blev min konversion bokstavligen en ”väg till Rom”. Så var det också för många av de nordbor som blev katoliker före mitten av 1800-talet. Det var nämligen först då som det blev tillåtet att bli katolik utan att riskera landsförvisning. Många av dessa nordiska konvertiter upptogs i kyrkan just i Rom och etablerade sig antingen där eller i något annat katolskt land. Drottning Kristina var en av dem, och hennes hov liksom också Birgittahuset vid Piazza Farnese, fungerade som ett centrum för svenska och nordiska konvertiter.

Det var först med religionslagarnas liberalisering i mitten av 1800-talet som det blev möjligt för nordbor att leva som katoliker i sina hemländer. Men trots detta förekom katolska konversioner alltså även före denna tid. Många av dessa kom att bosätta sig i Italien, och Birgittahuset i Rom fungerade länge som centrum för landsflyktiga nordiska katoliker. Drottning Kristina, den mest berömda av de tidigmoderna nordiska konvertiterna, var från 1676 och fram till sin död husets och den därtill knutna stiftelsens beskyddare. Hennes hov i Rom fungerade som ett dragplåster för inte minst svenska konvertiter.  

Liberaliseringen av religionslagstiftningen banade väg för den katolska kyrkans återkomst i Norden, och i de större städerna grundades församlingar och missionsstationer med skolor, sjukhus och andra sociala inrättningar. Arvet från refor­mationen ansågs långt in på 1900-talet vara en självklar del av den nordiska identiteten, medan katolicismen betraktades som främmande och hotfull. En konversion till den katolska kyrkan var i mångas ögon liktydigt med landsförräderi och ett svek mot fosterlandet och dess traditioner. Trots detta var det många skandinaver som valde att bli katoliker. Många församlingar bestod nästan uteslutande av nordiska konvertiter, medan prästerna och ordensfolket huvudsakligen kom från det katolska utlandet. Denna konversionsrörelse har – trots vissa perioder av nedgång – fortsatt fram till dags dato.

I kursen belyses denna utveckling i föreläsningar med efterföljande diskussioner. Vi kommer också att ta upp deltagarnas egna erfarenheter av konversion och konvertiter och hur livet som katolik kan skilja sig åt beroende på om man fostrats in i eller själv valt att bli en del av den katolska kyrkans världsvida gemenskap.

Video

För att deltagarna ska får en bild av Yvonne Maria Werner finns denna video från en diskussion i Newmaninstitutets regi för ett år sedan:  https://www.youtube.com/watch?v=UStIP2yKfNU

KPN följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer vid genomförandet av våra kurser.

Kostnad

Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg.

Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.

 

Höstens övriga kurser ser du här:

affich som pdf

Hur fungerar anmälan?

  1. Efter att du fyllt i uppgifterna nedan under ”Anmäl dig här” och klickat på ”skicka” får du en automatisk bekräftelse med e-post. Nu vet du att din anmälan har registrerats (”Tack för din anmälan”).
  2. Efter någon dag får du en personlig e-post från KPNs kansli om att du fått plats på kursen (eller att den är fullbokad). Här får du också en anmodan om att betala en anmälningsavgift på 200 kr till KPNs konto 119-2053. Detta för att du ska kunna behålla din plats. Denna anmälningsavgift återfås ej vid avanmälan.
  3. Två veckor innan kursstart får du praktisk information om kursen.

Ifall det skulle bli aktuellt med avanmälan

Avanmälan måste ske senast 1 vecka före kursstart. Om avanmälan inkommer senare fakturerar KPN 50% av den totala kursavgiften, om den inkommer dagen innan faktureras hela kursavgiften. Detta beror på att de kursgårdar där KPN förlägger sina Vuxenutbildningar har dessa villkor.

Kursen " Vägen till Rom" kommer att vara aktuell igen under våren 2021.