Tron söker förstå

Datum: Den 15 maj 2024 KL 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren professor Gösta Hallonsten.

”Tron söker förstå” är en gammal devis. Måste man förstå tron? Kan man förstå tron? Vad kommer först, tron eller förståelsen? Teologins uppgift är att reflektera över tron, med alla de medel som mänskligt vetande erbjuder.
Gösta Hallonsten är professor emeritus i systematisk teologi (dogmatik) vid Lund Universitet. Han har även undervisat vid Newmaninstitutet. Hans huvud-
intresse är teologins historia, med särskilt fokus på kyrkofäderna och östkyrkans teologi. 2023 publicerade Veritas Förlag hans Tron söker förstå. Centrala teologiska frågor, som bygger på hans artikelserie i tidskriften Signum.

Anmälnings länk kommer snart

Anmälan 

Affischen som pdf

Vad är frälsning? med föreläsaren pater Dominik Terstriep SJ.
Bokens Folk med föreläsaren Joel Halldorf