Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder med p Thomas Idergard SJ

Datum: 16-18 mars 2018

Plats: Heliga hjärtas kloster Omberg

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet – den katolska apologetikens grunder

Kursen är tyvärr fullbokad, men erbjuds igen i höst, i Rögle kloster den 12-14 oktober.

Redan aposteln Paulus använde förnuftsargument i sin förkunnelse och tidigt i Kyrkan utvecklas apologetiken som metod. I vårt sekularistiska och pluralistiska samhälle är behovet av att resonera och argumentera med förnuftet, dvs det som förenar alla människor, om den kristna trons grundläggande frågor större än tidigare. Formuleringar om att tron söker förståelse och om att tro för att kunna förstå, uttrycker en klassiskt kristen syn på tro och förnuft som goda grannar, inte fiender, som samverkar för att leda oss till sanningen, dvs Gud så som han uppenbarar sig i Kristus. Denna kurs vill bidra till bättre förståelse för och därmed användning av apologetikens utgångspunkt och metoder i vår tids evangelisation. Några av de frågor som behandlas är vad alla kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför kristen tro är förnuftig och relationen tro-vetenskap. Sekularismens vanligaste invändningar och argument kommer att vara en utgångspunkt, kursdeltagarnas i förväg uttryckta behov och önskemål en annan. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska samtals- och argumentövningar.

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder

Heliga hjärtas kloster ligger vackert till i Omberg.

Under kursen får du tillfälle att fira katolsk mässa och delta i systrarnas andakter.

Systrarna är kända för sina goda mat och sitt goda vin och det trevliga umgänget!

Se vårens övriga Vuxenkurser  här!