Om barmhärtighet och skönhet i katekesen, Angered

Datum: 27 januari 2024 11:00-14:00 + lunch

Plats: S:T Paulus av Korset katolska församling, Angered

Inspirationsdag för kateketer

Direktorium  för katekes vänder sig till alla som sprider tron men alldeles särskilt till kateketer. Direktorium lyfter fram nya perspektiv på kateketens uppgift och kallelse och på sättet vi förmedlar tron.

Låt dig bli inspirerad av ett fördjupat perspektiv på katekes! Ledare: Jim Lagerlöf,Katolska pedagogiska nämnden.

Anmälan: senast 22 januari 2024 Anmälan 

Affischen som PDF