Att tro och veta - vad är skillnaden?

Datum: 14 oktober kl 19-20

Plats: online!

Inzoomat - Katolsk folkbildning online

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren pater Ulf Jonsson SJ.

ZOOMLÄNK: https://zoom.us/j/2205407690

Ibland uppfattas kristen tro som en form av svag kunskap.
Ser man det så, kan den som tror inte vara säker på sin sak.
I den här miniföreläsningen förklaras varför den uppfattningen är missvisande.
P Ulf Jonsson SJ är jesuitpater och chefredaktör för kulturtidskriften Signum, samt sedan 2012 professor i religionsfilosofi på Newmaninstitutet.

 

Anmälan

https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn