Inspirationsdag för kateketer och ungdomsledare

Datum: Lördag den 4 februari 2023 KL 10-13 + lunch

Plats: De heliga martyrernas syrianska katolska kyrka, Akalla

ETIKEN OCH PEDAGOGIKEN

Att vänta en ängel - när abort och dödshjälp blir personligt.

Som kateketer ställs vi ofta inför de stora livsfrågorna
och inför etiska dilemman. Hur kan vi förklara
kyrkans syn på etiska frågor som abort, dödshjälp och
sexualitet på ett sätt som engagerar barn och ungdomar?
Vad kan Respekt och Katolska Pedagogiska Nämnden
erbjuda för konkreta hjälpmedel som ger oss tips i
katekesen?


Föredrag och praktiska workshops med Respekts generalsekreterare Benedicta Lindberg och KPN:s ordförande Ulrika Erlandsson.

ANMÄLAN: www.bilda.nu/kpn

Affischen som PDF