Att värna människans värdighet och skapelsens fullödiga liv

Datum: Onsdag 26 januari 2022 Kl 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Andreas Carlgren.

 

Den katolska socialläran beskriver hur samhället behöver formas för att uppnå det gemensamma goda och en full-
lödig humanism. Föredraget berättar om några huvuddrag i socialläran.

Andreas Carlgren är en av initiativtagarna till en samlad svensk utgåva av den katolska socialläran. Tidigare bl.a. riksdagsledamot, generaldirektör för Integrationsverket och miljöminister; numera verksam som skribent, föreläsare
och reträttledare.

Anmälan kommer att finnas här: www.bilda.nu/kpn

Affischen som pdf