All katekes ska ske i glädje

Datum: Onsdag 20 oktober 2021 Kl 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

2020 presenterade det Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation ett nytt direktorium för katekes. Här slås fast att katekesen är livslång och ska börja med de vuxna. Katekesen är en del av kyrkans evangelisation, i vilken varje katolik är kallad att engagera sig i. Honnörsbegrepp i detta direktorium är barmhärtighet, dialog och omsorgen om de svaga i samhället. Kyrkan finns till för att evangelisera. Vi ska bjuda in andra till ett ”dialogens laboratorium”.
Ulrika Erlandsson, teolog och läroboksförfattare har sedan 2006 varit arbetande ordförande på Katolska Pedagogiska Nämnden. Ulrika brinner för katekes och tycker
om att tänka i nya banor för att nå ut till fler!

Anmälan: https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

Affisch som pdf