Konvertitreträtt med kardinal Anders Arborelius ocd 2019

Datum: 9-11 november 2018

Plats: Stockholm - Marielund

Att gå igenom den process som det innebär att konvertera till katolska kyrkan är för de flesta en stor och genomgripande livserfarenhet. Att då få tillfälle till reflektion och bön under några dagar kan fördjupa och vägleda den egna spirituella resan in i kyrkans gemenskap. Sedan flera år tillbaka leder biskop Anders en årlig och uppskattat reträtt som speciellt vänder sig till dem som nyligen konverterat eller till dem som ser fram emot att snart upptas i katolska kyrkans fulla gemenskap. Reträtten är ett unikt tillfälle att fördjupa sig i kyrkans tro under biskopens andliga vägledning. 

Reträtten genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Pris: 1270 kr

 

 

Nästa konvertitreträtt med kardinalen erbjuds den 15-17 november 2019 på Marielund.