Konvertitreträtt

Datum: 1-3 december 2023

Plats: Marielund - Stockholm

Att gå igenom den process som det innebär att konvertera till katolska kyrkan är för de flesta en stor och genomgripande livserfarenhet. Att då få tillfälle till reflektion och bön under några dagar kan fördjupa och vägleda den egna spirituella resan in i kyrkans gemenskap. Sedan flera år tillbaka leder biskop Anders en årlig och uppskattat reträtt som speciellt vänder sig till dem som nyligen konverterat eller till dem som ser fram emot att snart upptas i katolska kyrkans fulla gemenskap. Reträtten är ett unikt tillfälle att fördjupa sig i kyrkans tro under biskopens andliga vägledning. 

Reträtten genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Du som anmäler dig efter den 16 november ombeds kontakta  Stiftsgården Marielund direkt: [email protected], tfn 08-560 200 16.

Kostnad 1400 kr

Anmälan: www.bilda.nu/kpn

Affischen som pdf