Vänner emellan - att dela tron i en modern tid, Luleå

Datum: 15 oktober 2022, 17.30

Plats: S:t Josef Arbetarens församling, Luleå

Foto: (c) Greger Hatt

Foto: (c) Greger Hatt

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Har du tänkt på att kanske just dina ord och erfarenheter kan öppna vägen för medmänniskor att upptäcka Kristus och kyrkan?

Alla döpta är kallade till att dela sin tro med andra, kyrkan finns till för att evangelisera. På uppdrag av biskop Anders gör KPN nu en särskild evangelisationssatsning. Utifrån Ulf Ekmans nya bok Vänner emellan - att dela tron i en modern tid (Catholica förlag) och ett  studiematerial producerat av Studieförbundet Bilda, kommer Ulf Ekman att besöka några församlingar. Hans besök blir uppstarten på en evangelisationssatsning som vill uppmuntra till att mer aktivt våga dela sin tro med andra.

Studiecirkelarrangemangen sker i respektive stad i samverkan med Studieförbundet Bilda. Ulf Ekman besöker församlingen för att inspirera till och starta upp evangelisationssatsningen Vänner emellan.  Studiematerialet har ett upplägg på sex träffar. Under träff 2, 3, 4 och 5 får deltagarna se på en videoinspelad föreläsning på ca 20 minuter med Ulf Ekman som också innehåller samtalsfrågor och reflektioner. Dessa filmer går endast att se av deltagarna i studiecirkeln. 

Träff 1: Besök av Ulf i Josef Arbetarens församling 15 oktober

AFFISCH PDF

kl17.30-20.45
Hur kan vi bli en mer evangeliserande kyrka? Hur kan vi kristna engagera oss mer praktiskt i evangelisation? Intresset är större än vi tror. Deltagarna kommer få verktyg till hur man kan berätta om tron i mötet med dem som är nyfikna bland vänner, släkt, arbetskollegor eller på gymmet.

Träff 2: Varför evangelisera?

Träff 3: Vad är evangeliet?

Träff 4: Vad innebär det att vara ett vittne/att vara människofiskare?

Träff 5: Alla människor har frågor.
Kom ihåg; här har gruppen möjlighet att samla på sig frågor som kan tas med till föreläsningen i träff 6.

Träff 6: Ulf kommer på återbesök till församlingen,  2 december
Varför evangelisera? Vad uppmuntras vi till av kyrkan och evangeliet? Hur kommer man igång? Vad innebär att vara människofiskare? Lekmannens uppgift är att vara medvandrare. Att vittna om vad du sett och hört. En kväll där vi upptäcker de små steg alla döpta kan göra genom att evangelisera i vardagen. 

Utöver Luleå planeras besök i de katolska församlingarna i Stockholm, Skellefteå, Hisingen, Umeå och Karlskrona under hösten.

Studiecirkelarrangemangen sker i samverkan med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Anmälan hos Bilda