Vänner emellan - att dela tron i en modern tid, Jönköping

Datum: 4 juni 2023

Plats: S:t Franciskus kyrka i Jönköping

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Har du tänkt på att kanske just dina ord och erfarenheter kan öppna vägen för medmänniskor att upptäcka Kristus och kyrkan?

Alla döpta är kallade till att dela sin tro med andra, kyrkan finns till för att evangelisera. På uppdrag av biskop Anders gör KPN nu en särskild evangelisationssatsning. Utifrån Ulf Ekmans nya bok Vänner emellan - att dela tron i en modern tid (Catholica förlag) och ett  studiematerial producerat av Studieförbundet Bilda, kommer Ulf Ekman att besöka några församlingar. Hans besök blir uppstarten på en evangelisationssatsning som vill uppmuntra till att mer aktivt våga dela sin tro med andra.

Studiecirkelarrangemangen sker i respektive stad i samverkan med Studieförbundet Bilda. Ulf Ekman besöker församlingen för att inspirera till och starta upp evangelisationssatsningen Vänner emellan. Studiematerialet har ett upplägg på sex träffar. Under träff 2, 3, 4 och 5 får deltagarna se på en videoinspelad föreläsning på ca 20 minuter med Ulf Ekman som också innehåller samtalsfrågor och reflektioner. Dessa filmer går endast att se av deltagarna i studiecirkeln. 

Träff 1: Besök av Ulf Ekman i S:t Franciskus kyrka i Jönköping
Hur kan vi bli en mer evangeliserande kyrka? Hur kan vi kristna engagera oss mer praktiskt i evangelisation? Intresset är större än vi tror. Deltagarna kommer få verktyg till hur man kan berätta om tron i mötet med dem som är nyfikna bland vänner, släkt, arbetskollegor eller på gymmet.

Träff 2: Varför evangelisera?

Träff 3: Vad är evangeliet?

Träff 4: Vad innebär det att vara ett vittne/att vara människofiskare?

Träff 5: Alla människor har frågor.
Kom ihåg; här har gruppen möjlighet att samla på sig frågor som kan tas med till föreläsningen i träff 6.

Träff 6: Ulf kommer på återbesök till församlingen, 4 juni 
Varför evangelisera? Vad uppmuntras vi till av kyrkan och evangeliet? Hur kommer man igång? Vad innebär att vara människofiskare? Lekmannens uppgift är att vara medvandrare. Att vittna om vad du sett och hört. En kväll där vi upptäcker de små steg alla döpta kan göra genom att evangelisera i vardagen.

Utöver Karlskrona planeras besök i de katolska församlingarna i Stockholm, Skellefteå, Hisingen, Luleå och Umeå under hösten.

Studiecirkelarrangemangen sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Anmälning

Affischen som pdf