Vänner emellan - att dela tron i en modern tid, Jakobsberg

Datum: 8 oktober efter mässan

Plats: Helga trefaldighetskyrka Jakobsberg

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Har du tänkt på att kanske just dina ord och erfarenheter kan öppna vägen för medmänniskor att upptäcka Kristus och kyrkan?

Alla döpta är kallade till att dela sin tro med andra, kyrkan finns till för att evangelisera. På uppdrag av biskop Anders gör KPN nu en särskild evangelisationssatsning. Utifrån Ulf Ekmans nya bok Vänner emellan - att dela tron i en modern tid (Catholica förlag) och ett  studiematerial producerat av Studieförbundet Bilda, kommer Ulf Ekman att besöka några församlingar. Hans besök blir uppstarten på en evangelisationssatsning som vill uppmuntra till att mer aktivt våga dela sin tro med andra.

Träff 1 Vänner emellan - att dela tron i en modern tid

8 oktober 2023
Plats: Helga trefaldighetskyrka Jakobsberg
Tid: efter mässan 

Ulf Ekman kommer att tala om evangelisationens betydelse utifrån boken Vänner emellan - att dela tron i en modern tid

Hur kan vi bli en mer evangeliserande kyrka? Hur kan vi kristna engagera oss mer praktiskt i evangelisation? Intresset är större än vi tror. Deltagarna kommer få verktyg till hur man kan berätta om tron i mötet med dem som är nyfikna bland vänner, släkt, arbetskollegor eller på gymmet.

Under träffarna 2,3,4, 5 och 6 samlas gruppen till att se en inspelad föreläsning på ca 20 min med Ulf Ekman som också innehåller samtalsfrågor och reflektioner. Dessa filmer visas endast för deltagare i studiecirkeln. 

Studiematerialet består av fyra föredragsfilmer och Ulfs bok Vänner emellan (Catholica förlag). Studiecirkelledaren får tillgång till materialet via verksamhetsutvecklare på Bilda i respektive region.

Träff 2:  Varför evangelisera?

Träff 3:  Vad är evangeliet?

Träff 4:   Vad innebär det att vara ett vittne/att vara människofiskare?

Träff 5:    Alla människor har frågor.

Träff 6:   Hur börjar vi?

Studiecirkelarrangemangen sker i respektive stad i samverkan med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

ANMÄLAN

Skriv ut affischen här