Berätta om Jesus så att fler förstår Umeå

Datum: Lördag 11 maj 2024 KL 9.00-15.00

Plats: Kristi Moders församling, Umeå

Inspirationsdag för kateketer

Direktorium  för katekes vänder sig till alla som sprider tron men alldeles särskilt till kateketer. Direktorium lyfter fram nya perspektiv på kateketens uppgift  och kallelse och på sättet vi förmedlar tron.

Låt dig bli inspirerad av ett fördjupat perspektiv på katekes! Ledare: Jim Lagerlöf, Katolska pedagogiska nämnden.

 

Anmälan

Affischen som pdf