Julian av Norwich

Datum: 13 SEPTEMBER 2023

Plats: INZOOMAT

Kärlek var hans mening – om den engelska 1300-tals mystikern Julian av Norwich

Julian av Norwich var en av flera stora engelska mystiker på 1300-talet. Hon levde en stor del av sitt liv som eremit i Norwich. När hon var 30 år fick hon motta 16 uppenbarelser från Gud. Dessa skrev hon ner i en bok som fick namnet ”Uppenbarelser av den gudomliga kärleken”.

Föredragshållare

Syster Maria Heinleid  OSB är Benediktinnunna i Jesu Moder Marias kloster, Mariavall. Tidigt upptäckte hon den kristna mystiken, där hon fann en väg till en personlig relation med Gud, en kärlekens väg. Sedan en vistelse i England har Julian av Norwich varit hennes ständiga vän och följeslagare. 

 

Påve Franciskus om Julian av Norwich

 

Anmälan 

Affischen som pdf