Bildas kurs för kateketer och ungdomsledare

Datum: Lördag 4 februari

Plats: Johannes Paulus IIs Pastoralcentrum i Gamla stan, Stockholm