Inspirationskväll för kateketer

Datum: Onsdag 10 november 2021 kl 17-20

Plats: S:T Bonifatius kyrka, Karlshamn

Hur kan jag förmedla tron och gemenskapen med Gud till barn och ungdomar? På vilket sätt inspirerar det nya Direktorium för katekes oss kateketer idag? Hur kan KPN och Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle vara ett stöd i vårt uppdrag som kateketer?

 

Välkommen till en kväll med Pedagogiska impulser och inspiration för dig som är kateket och för dig som funderar på att bli kateket!

Ledare: Ulrika Erlandsson ( Katolska Pedagogiska Nämnden) och Miroslaw Moszczynski (Studieförbundet Bilda för kyrkan och samhälle).

 

Anmälan

www.bilda.nu/inspirationskväll-för-kateketer

Affischen som pdf