”Voffer gör di på detta viset?”- Inspirationsdag för kateketer och ministranter i Västerås

Datum: torsdag 21 oktober kl 18.30- 20.30 (efter mässan)

Plats: Västerås

Upptäck mer om mässans rikedom och djup! Utifrån fader Anders Piltz nya bok ”Kort introduktion till liturgins tecken” ger Ulf Samuelsson en förklaring till mässans olika delar och hur man kan göra dessa levande för barn och ungdomar i katekesen. Det blir även praktiska övningar med musik och sång!

Ulf är stiftets musikkonsulent och arbetar för Katolska Liturgiska Nämnden. Han är kyrkomusiker och verksam som orgelsolist i Sverige och utomlands.

Nyhet: Bilda Svealand kommer erbjuda alla deltagare som anmält sig innan ett gratis exemplar av boken Liturgins tecken!

Affisch som pdf