Kateketisk kongress 2023

Datum: 22-24 september 2023

Plats: Lidingö, Stockholm

Kongressen föredrag kan också följas live via Facebook, följ Stockholms katolska stift där och var redo!

NI ÄR VÄRLDENS LJUS

Vart tionde år håller KPN en kateketisk kongress. Senaste gången det gick av stapeln var september 2013. Hösten 2023 är det dags igen!

Även denna gång kommer vi samlas på konferenscentret Skogshem och Wijk, på Lidingö utanför Stockholm. Kongressen kan jämföras med Kateketens dag, men nu bor alla deltagare tillsammans på konferenscentret hela helgen. Vi bjuder in präster, diakoner, kateketer, lärare från katolska folkhögskolor, grundskolor och förskolor, liksom ekumeniska representanter. 

Vi bjuder på en fullspäckad helg, intressanta föredrag, workshops, gudstjänster och härlig gemenskap.

 

Kongressens program som pdf

Hälsning från Rom

Med stöd av:

Biskop Anders Arborelius, som är med hela helgen, valde temat:

NI ÄR VÄRLDENS LJUS

”NI ÄR VÄRLDENS LJUS” säger Jesus och fortsätter: ”Ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.” (Matt 5:16) ”Att utöva barmhärtighet är redan i sig autentisk katekes; den är katekes omsatt i handling” enligt Direktorium för katekes §51.

Ikonen, som skrivits av Kristoffer Lignell, har specialbeställts till kongressen. Den visar Jesus som tvättar fötterna på den förvånade Petrus. Vad ska detta betyda? Så som Kristus har tjänat oss ska vi tjäna andra. Ikonen visar att barmhärtighetsgärningar är en central del av katekesen.

Kyrkan är på vandring med Kristus. Under den synodala vägen har många uttryckt önskemål om en starkare gemenskap och en ökad möjlighet till fortbildning. Inbjudan till kongressen är ett svar på detta!


Workshops under helgen

Föredragshållare under helgen: (Föredragen kommer att kunnas ses via nätet för de som inte är på plats.)

Donna Lynn Orsuto, professor vid Gregoriana i Rom

Donna Lynn Orsuto, professor vid Gregoriana i Rom

P Pascal Lung OP, generalvikarie

P Pascal Lung OP, generalvikarie

Jaques Mwepu, chef på Kumlaanstalten

Jaques Mwepu, chef på Kumlaanstalten

Sr. Ludwika Szymura

Sr. Ludwika Szymura

Merna Audesho

Merna Audesho

Den kateketiska kongressen 2013