Tillbedjan

Datum: Onsdag 5 maj 2021 kl 19- 20

Plats: ZOOM

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren kardinal Anders Arborelius ocd.

Det är bara den treenige Guden som vi tillber. Bara genom att vara skapade till hans avbild är vi skyldiga honom vår hängivenhet och tacksägelse. Allt är hans gåva och nåd. Vi är helt beroende av honom och det är vår stora glädje att få falla ner i vördnad och tillbedjan för honom. Inför hans oändliga helighet får vi både bäva och jubla. I Jesus Kristus har han kommit oss så nära det bara går. Som Faderns älskade barn har vi fritt tillträde till honom, i all ödmjukhet men också i djup förtrolighet.

 

Kardinal Anders Arborelius (f 1949) utnämndes år 1998 till biskop av Stockholms katolska stift och år 2017 till kardinal. Biskop Anders är även fil.mag i moderna språk och har avlagtteologie licentiatexamen efter präststudier i filosofi och teologi. Hans valspråk som biskop lyder In laudem gloriæ (Gud till pris och ära).

ZOOMLÄNK: https://zoom.us/j/97552519790

Anmälan:  https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

Affisch som pdf