Kettmetoden - ett sätt att öka barnens delaktighet i barnens katekes 2018

Datum: 27 oktober, kl 9.30-16

Plats: Kristus Konungen, Göteborg

KPN har bjudit in Petra Bungarten, katolsk församlingspedagog från Tyskland som under senare år hållit i uppskattade kateketkurser i Finland. Petra är känd för att arbeta med den så kallade "Kettmetoden", en kreativ katekes där man använder dukar och arbetar interaktivt med barnen. 

Petra kommer tala engelska och Ulrika Erlandsson tolkar kursen till svenska. Det mesta av dagens innehåll kommer att vara praktiskt, pedagogiskt arbete. 

 

Kursen vänder sig till både nybörjare och mer erfarna kateketer.

Kostnad 100 kr (inkl lunch)

Dagens program

Plats: Kristus Konungens församling, övre salen, församlingshemmet

Lördag 27 oktober kl 9.30-16

 

9.30                     fika och anmälan

10.00                  Välkommen

10.15                  De pedagogiska och teologiska tankarna bakom Kettmetoden och hur vi kan använda oss av dessa i katekesen i Sverige.

11.00                  Paus

11.15                  Den barmhärtige fadern (Lukas 15)

                             En biblisk berättelse som förberedelse till barnens bikt, berättad med material ur Ketts pedagogik.

11.45                  Inledning till kursdeltagarnas egna praktiska arbete.

12.15                  Lunch

13.00                  Från teori till praktik: grupparbete

14.30                  Fika

14.45                  Vi delar frukterna av vårt grupparbete i plenum

15.45                  Avrundning och utvärdering

16.00                  Slut!

Vad du som deltagare ska ta med:

  • Öppenhet för något nytt
  • Nyfikenhet
  • Lusten att experimentera
  • Glädje över att göra saker tillsammans
  • Olika material: speciella stenar, mindre grenar, kottar, blad, kastanjer, ekollon, dukar i olika färger (gärna enfärgade men även i olika färger går bra), små saker som du tror kan komma till användning i katekesen.