Inspirationsdag för kateketer och andra nyfikna!

Datum: 29 oktober 2022,KL 9:00-13:00 + Lunch

Plats: Johannes Paulus ll Pastoralcenter, Stockholm

Grundkurs

Hur kan jag förmedla tron och gemenskapen med Gud till andra?

Kursen tar upp följande:

  • Biskopens Riktlinjer för katekes.
  • KPNs hemsida och material.
  • Praktiska tips i det kateketiska uppdraget.
  • Pedagogiska grunder.

Kursledare: Ulrika Erlandsson.

Affischen som pdf