Om KPN – och vad är egentligen katekes?

Den helige Patrik använde sig av en treklöver när han skulle förklara Treenigheten. Även treklövern i KPNs nya logotyp leder tankarna till Treenigheten, men också till lekfullhet och kreativitet som vi behöver i katekesen. Symbolen är en inbjudan till att främja gemenskapen med Kristus som är målet för all katekes enligt biskopens kateketiska riktlinjer.

Ytterst ansvarig för katekesen i stiftet är biskopen. Katolska Pedagogiska Nämnden, KPN, har biskopens uppdrag att stödja den kateketiska verksamheten i stiftet. Katekes berör barn, ungdomar och vuxna. Kyrkan inbjuder oss till att fördjupa vår tro under hela vårt liv.

KPN ger ut kateketiskt material för församlingarnas och missionernas undervisning och för trosfördjupning för vuxna. KPN anordnar också kurser som är skräddarsydda för det kateketiska uppdraget. Kateketkurserna vänder sig till både nya och mer erfarna kateketer och erbjuder både teori och praktik. Därtill arrangerar KPN Vuxenkurser, helger för en bredare allmänhet som önskar en trosfördjupning under kunnig ledning. Se mer om vårt aktuella kursutbud under fliken ”Kurser & Events”.

Vad är egentligen ”katekes”?I det katolska språkbruket i Sverige är katekes både en bok (Världskatekesen) men lika mycket verksamhet (undervisning m.m). På andra språk finns två ord för detta. Ett begrepp för undervisning på exempelvis engelska, tyska och franska: catechesis/die Katechese/la catéchèse och ett annat ord för boken: catechism/der Katechismus/le catéchisme.

Kateketer är de ledarna (i Sverige är nästan alla volontärer) som undervisar barn, ungdomar och vuxna i församlingarnas och missionernas undervisning.

KPN följer Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift: Ge som gåva vad ni har fått som gåva (klicka här för att ladda ner) Här lyfter man fram katekesens slutmål:

Katekesens slutmål är att föra människor – inte endast i kontakt med – utan i full livsgemenskap med Jesus Kristus. All katekes skall främja gemenskapen med Kristus. Denna gemenskap med Kristus driver hans lärjungar att söka gemenskap med allt det som Jesus Kristus är förenad med: med Gud – hans Fader, med den helige Ande, med Kyrkan, hans kropp och med människorna för vilka han gav sitt liv.

Därefter presenteras katekesens sex uppgifter:

- att förmedla kunskap om Kyrkans tro
- uppmuntra deltagande i Kyrkans liturgi
- forma samvetet
- vara en skola i bön
- fostra till en gemenskap
- att förkunna Kristus för världen

(dessa uppgifter förklaras närmare i paragraf 11 i Riktlinjer)

Tidigare förknippade många katekes med kunskapsförmedling till barn. Idag ser vi att katekesens uppgifter har blivit ännu mer omfattande. Det romerska direktoriet för katekes anger att katekesen är livslång och ska börja med vuxna. 

På KPN erbjuds Vuxenkurser som möjliggör fördjupning i Kyrkans tro under hela livet!


Avslutningsgvis några tankar om hur avgörande det kateketiska uppdraget är för Kyrkan:

"Inte bara Kyrkans geografiska utbredning och tillväxten av antalet troende utan också hennes inre tillväxt, hennes överensstämmelse med Guds frälsningsplan, är i väsentlig grad beroende av den kateketiska undervisningen."

Ur Världskatekesen, Katolska Kyrkans Katekes 7

 

I denna folder kan du läsa om KPN: