Ulrika Erlandsson

Ulrika Erlandsson

Jim Lagerlöf

Jim Lagerlöf

Fader Lars Dahlander

Fader Lars Dahlander

Gunnar Silow

Gunnar Silow

Fiorella Bastidas

Fiorella Bastidas

Ivan Hanna

Ivan Hanna

Claudia Hammerich

Claudia Hammerich

Robel Domenico

Robel Domenico

Marianne Frändemark

Marianne Frändemark

Fader Joakim Breding

Fader Joakim Breding

Organisation


I Katolska kyrkan i Sverige finns tre "nämnder" som, på uppdrag av biskopen, har att agera när det gäller liturgiska, ekumeniska och kateketiska frågor. De kateketiska frågorna handhas av Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN).

KPN består av en nämnd och ett kansli.
Nämndens ledamöter 2021-2024 är:

Ulrika Erlandsson, ordförande (KPNs kansli)

Jim Lagerlöf (konsulent, KPNs kansli)

Fader Lars Dahlander 

Fader Joakim Breding 

Robel Domenico (SUK)

Gunnar Silow 

Marianne Frändemark

Claudia Hammerich 

Ivan Hanna 


Adjungerad:

Fiorella Bastidas (Studieförbundet Bilda)

 

KPNs nämnd samlad utanför Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla stan våren 2019. Med på bilden är även Generalvikarien, p Pascal René Lung OP.

KPNs nämnd samlad utanför Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla stan våren 2019. Med på bilden är även Generalvikarien, p Pascal René Lung OP.