Våga Drömma!

Stiftets ungdomskonsulent Elin Jönsson arbetade som lärare på en gymnasieskola i Malmö men fick med kort varsel bryta upp och flytta till Stockholm för att arbeta med ungdomsfrågor i stiftet. Det var i början av hösten 2017. Boendet fixade hon på kreativa sätt och till sist landade hon i en pytteliten röd stuga på 25 m2, men trädgården är stor.  

Vi sitter vid Skeppsbrokajen i ett bländande solsken. Elin berättar om hur Emanuel förening i Skärholmen bjöd in alla andra SUKs lokalföreningar i Stockholm för en dag med mässa och aktiviteter. Elin gladde sig åt de över 100 ungdomar som så kunde träffa varandra. ”Bara någon kommer med initiativet så hänger andra på!” Det är hennes dröm att det i framtiden kunde bli en mångfald av initiativ som gärna får vara lokala men som ändå betonar den stora gemenskapen och samhörigheten. ”Gärna så att ungdomarna själva är drivande och att de äldre har en stöttande funktion.” Nyckeln till detta, tror Elin, är ledarskapsutbildningar och att ungdomarna får möjligheten att träna i att ta ansvar. De lär sig att de kan ta initiativ. På detta viset kan de upptäcka och förverkliga sina drömmar.

I egenskap av stiftets ungdomskonsulent fick Elin chansen att delta försynoden i Rom. Där fick hon spännande input om ungdomsarbete från olika delar av världen. Där träffade hon Sean från Skottland som tillsammans med två andra hade skapat ett coachningsprogram. De söker upp, engagerar och utbildar frivilliga som sedan startar upp ett lokalt ungdomsarbete. Detta sätt att arbeta kan fungera även i Sverige, tror Elin.

Elin är samordnare för stiftets ungdomspastorala team, som är stiftets resurs för ungdomspastoral och som förutom henne själv består av stiftsungdomsprästerna och stiftsungdomssystern. Allt bygger på samarbete. Elins viktigaste uppgift just nu är att arrangera regionala konfirmandläger så att även de mindre församlingarna får möjligheten att erbjuda sina konfirmander en härlig lägerupplevelse som förberedelse inför mottagandet av konfirmationens sakrament. ”Läger är en bra form för att skapa gemenskap som kan bli djup och långvarig även om själva lägret är kort. Att möta jämnåriga som delar tron är viktigt för ens kristna mognad.” Konfirmanderna på ett läger i Skåne fick chansen att ge feedback. Någon skrev: ”Detta gillade jag – att träffa nya människor, komma närmare Gud och lära mig mer.”

Att träda in i en helt nyinrättad tjänst har sina utmaningar innan hjulen har börjat rulla och rutinerna skapats. Men Elin ser ljust på möjligheterna. Hon har fått ta emot mycket av Kyrkan och kristet ungdomsarbete i många olika former och brinner därför för utveckling av ungdomsarbetet. Mer av det goda!

Vilka utmaningar ser du i framtiden? Elin svarar: ”Utmaningen är att inte fastna vid en minoritetsidentitet där vi blir rädda för omvärlden och slutar att vara i dialog med andra aktörer i samhället. Vi katoliker måste samverka med alla goda krafter i samhället.”

 Bild och text: Rauha Navarro Marttinen