En annan sorts skönhet

2024-01-16

Det är en klassisk tanke, den som gör gällande att det sköna, det goda och det sanna har samma källa. Som kristna kan vi säga att dessa tre storheter strömmar fram ur Gud själv. Skönhet kan vittna om sanning och godhet, och på samma sätt kan godhe...

Läs mer

Biskop Anders Arborelius: Direktorium ger ny inspiration till katekesen

2023-10-06

Under veckan kom biskop Anders Arborelius OCD på besök till KPN för att med medarbetare och kollegor fira utgivningen av Direktorium för katekes. Ja, det bjöds också på en Direktoriumtårta! Biskop Anders uttryckte sin förhoppning kring Direktoriu...

Läs mer Ladda ned
Biskop Anders Arborelius: Direktorium ger ny inspiration till katekesen