Biskop Anders: Gud ser på oss med kärlek

När vi ses går biskop Anders med rullator ytterligare någon vecka men är vid gott mod. Snart kan han röra sig runt som vanligt igen efter sin höftledsoperation. Vi talar om när han tog emot första kommunionen för länge sedan och solen skiner in genom fönstret till hans kontor nära domkyrkan på Södermalm i Stockholm.

Det var i ett litet kapell i Malmö, på hösten. Samma dag hade den då 20-årige Anders Arborelius biktat sig och innan första kommunionen hade han också upptagits i den katolska kyrkan efter ett och ett halvt års undervisning.
– Min första kommunion var ganska speciell. På den tiden var det mycket högtidligt, jag stod där med ljus i handen och fick avsvära mig olika heresier, som man sa.

Det var mycket på en gång, berättar biskopen. Han tycker det är fint att allt hör ihop.
– Så fort man som vuxen blir upptagen i kyrkan får man ta emot kommunionen och förenas på så sätt med Jesus, man får komma honom nära med en gång. Det var en stor och viktig dag i mitt liv.

Han kände både bävan, längtan och hopp inför sin första kommunion och upplevde hur det handlade om att bli en lärjunge till Jesus när han ville engagera sig i kyrkan. Jag frågar biskopen vad han skulle vilja hälsa till de som idag undervisar barn inför första kommunionen.
– Se detta som ett privilegium. Ni får hjälpa de här barnen att närma sig Jesus. Det är något av det viktigaste i livet. Den som är kateket har ett böneuppdrag. Be Gud om hjälp att kunna förmedla det som är så stort och som egentligen inte kan uttryckas med ord. Det handlar om att förmedla ett helt liv, inte bara att lära ut vissa saker. Det är viktigt att du själv tar emot kommunionen ofta under denna tid.

Det kan vara svårt för barn i ett sekulariserat land att fullt ut ta till sig hela den rikedom som kommunionen och kyrkans liv verkligen är. Biskopen uppmanar därför kateketerna att se på undervisningen med Guds ögon.
– Gud ser på oss och älskar oss. Det är viktigt att se dialogrelationen. Gud ser mig, älskar mig och tar emot mig. Jesus ser på oss som han såg på människor när han vandrade här på jorden, med kärlek och barmhärtighet och vill ge oss möjlighet att besvara hans kärlek. Nåden som han ger gör att vi verkligen kan besvara hans kärlek. Vi får säga till barnen att de kan förställa sig hur någon de känner ser på dem med stor kärlek, mormor eller farmor kanske. Gud ser på oss med oändligt mycket mer kärlek.

Text: Jim Lagerlöf


Biskopen hälsar till barnen som snart ska motta sin första heliga kommunion

Se hälsningen här!