Mitt ibland oss

KPN:s material för katekes bland barn med särskilda behov.

Direktorium för katekes slår fast att personer med funktionsnedsättning, precis som andra, har rätt till fullheten i kyrkans sakramentala liv. Vi kommer inte inför Gud för att redovisa vår tro utifrån våra förståndsgåvor, utan som barn inför sin kärleksfulle Far. 

En film och en bok


Biskop Anders Arborelius besökte en Tro och ljus-grupp i Uppsala, hösten 2022.

Filmen Mitt ibland oss handlar om att kyrkan vill vara ett hem för alla människor, och om vi öppnar ögonen ser vi att människor med olika behov och möjligheter redan sitter där, mitt ibland oss.

Här kan du se filmen.

Boken är en inspiration till kateketer med barn med särskilda behov i sina grupper. Här finns tips på uppgifter och uppslag, samt generella råd. I boken finns också tips på vidare läsning och mer material. Den kostar 100:-

Här kan du beställa boken

 

Krönika: Mitt ibland oss

Text: Jim Lagerlöf
(Ur Kateketnytt, nr 2, 2023)

Jag började arbeta på Katolska pedagogiska nämnden hösten 2021, strax efter festen för Marie upptagning. Redan första veckan fick jag höra om min företrädare Rauha Navarro Marttinens projekt att tillsammans med andra ta fram tips och idéer till stöd för de kateker som i sina grupper har barn med särskilda behov. 

Ja, jag tycker det är ett bra begrepp “barn med särskilda behov” snarare än att använda olika ord som pekar på vår trasighet och svaghet. Vi är ju inte våra fel och brister, men ibland behöver vi extra hjälp - och det gäller ju egentligen oss alla på olika områden. Det är inte för inte som Paulus uppmanar oss att “bära varandras bördor” - alla har vi ju något som skaver, på något sätt är var och en hjälpsökare ibland. Vi behöver varandra. 

Jag är född med gråstarr. Det går ofta att operera bort med lätthet, men för mig upptäktes det för sent. Jag har därför en grav synnedsättning som gör att jag inte kan läsa utan mycket starka glasögon, inte ta körkort, inte känna igen människor på långt håll och inte bli kirurg eller stridspilot. När jag var barn fick jag därför mycket, mycket hjälp av mina föräldrar och syskon. Jag tyckte nästan det blev för mycket, lärare i skolan sa att jag som såg dåligt kunde slippa läxor och att jag inte behövde kunna engelska. Hjälpa eller själpa? Jag hade en lugn och fridfull barndom, men trodde ibland att jag inte skulle leva ett vanligt liv, med jobb och familj - idag gör jag det. För jag mötte också människor som inte brydde sig om min synnedsättning, utan om min personlighet. Jag fick lärare som uppmuntrande mig, vänner som ville umgås oavsett. De flesta av oss är mycket mer än våra begränsningar. 

På mitt bord låg nu alltså uppgiften att stötta kateketer kring hur de kan undervisa barn med särskilda behov. Först gjorde jag en inventering. Vad finns redan? I vårt eget lager fanns Lars Branders vackra bok med ord och bild om den heliga mässan och boken “Jag möter Jesus” av Jean Vanier som är en mycket enkel katekes för den som behöver budskapet med enkla ord. Ute i församlingarna såg det olika ut. Många kateketer hade ju uttryckt behov av inspiration och stöd, andra hade såklart format sina egna verktyg. Dessutom finns ju på många håll särskilda grupper för unga och äldre med funktionsnedsättning, Tro och ljus, en världsvid rörelse av och för personer med särskilda behov, fanns inte minst

Så läste jag i Direktorium för katekes som har ett helt avsnitt om katekes för personer med särskilda behov. En tydlig och klar text, tack och lov. Kärnan är att kyrkan verkligen bjuder in alla människor - oavsett fysisk eller psykisk kapacitet - till sakramenten. Din intlektuella funktionalitet ska inte vara ett hinder för att komma Jesus nära i försoningens sakrament eller i den heliga kommunionen. Biskop Anders betonade också detta för sin del när jag talade med honom. Vi kateker har ansvaret att räcka evangeliet vidare till alla människor, utan undantag. Det är inte bara en plikt, utan ett privilegium och en kallelse. 

Jag bjöd in en referensgrupp av kateketer, teologer, specialpedagoger och personer med egen erfarenhet av barn med särskilda behov och sedan började jag snicka på en lärarhandledning. Tanken var inte alls att skriva ned exakt hur vi kateketer kan gå till väga utan snarare inspriera till egen reflektion och att lyfta blicken från stenciler och böcker och till barnens ansikten. Var och en måste ju mötas utifrån sina egna utgångspunkter och behov. Det finns ingen färdig mall som fungerar för alla. 

Nu finns den här - en lärarhandledning med tips och tricks utifrån olika delar av det kristna livet inför den första kommunionen. Ett ödmjukt bidrag till en komplex situation där det till sist är människors möten med varandra - och med en levande Gud som är kärlek - som avgör. Börja med att be. Gå sedan för att möta de du ber för.