Nu öppnar anmälan till kongressen

Besök från Rom

Till kongressen i september kommer en långväga gäst för att föreläsa och hålla workshop. Donna Orsuto bor och verkar i Rom. Hon är direktor vid Lay Center at Foyer Unitas som ligger några minuters promenad från det antika Colosseum och dessutom är hon professor vid det påvliga Gregoriana-universitetet.

Vad ska hon tala om med oss kateketer? Jo, hon har valt temat "Ett glatt vittnesbörd om ett utmanande budskap". För henne är det två saker som är riktigt viktiga i detta: Glädjen och budskapet. Glädjen präglar evangeliet och Jesu liv, och den som vill vittna om Jesus behöver göra det i samma glädje, i hans glädje. Därför får vi såklart fundera över om vi själva kan glädja oss i Herren eller ej - och om hur vi kommunicerar vidare denna glädje, det är avgörande. Och budskapet sammanfattas ju i Bergspredikan, i saligprisningarna, menar Donna Orsuto. Jesu ord som vänder upp och ned på tillvaron utmanar varje människa. Därför behöver katolsk katekes också utmana, med Jesu egen undervisning i centrum.

Donna Orsuto ser fram emot att hälsa på oss i Sverige. Hon är nyfiken på vår situation och hur vi sprider Evangeliet i vårt del av världen. När jag frågar henne vad hon skulle vilka hälsa till oss funderar hon inte särskilt längre.
- Jag vill hälsa med ett enda ord. Ordet är tack. Tack för allt ni redan gör.

Nu är anmälan till kongressen öppen.

Anmäld dig här!