En resa kan skapar ljuvliga minnen


Christina Illmayr är ungdomssekreterare i S:t Lars katolska församling i Uppsala.
- Under en resa finns många tillfällen att be tillsammans, det fördjupar ungdomarnas tro, säger Christina Illmayr.

Hur är läget hos er nu när restriktionerna lättat?
– Vi ser att många barn vill komma till undervisningen och ungdomar till ungdomsgruppen. Det känns som att många verkligen har längtat efter att få träffas. Samtidigt påpekar också föräldrar att de önskar att vi upprätthåller rutiner som alla är vana vid nu – att hålla lite avstånd, tvätta och sprita händerna, vara försiktiga med kontaktlekar. Vi håller en bra balans och det är roligt att få ha ungdomsverksamheten i gång igen.

 Hur gick det till när du började engagera dig i kyrkans katekesundervisning?
– I Tyskland, där jag växte upp, var jag inte involverad i kyrkans katekesundervisning, eftersom vi inte har det som i Sverige. Därför började jag 2016 som kateket samtidigt som jag började jobba som ungdomssekreterare. För mig handlade det också mycket om att förstå ”systemet”, vad det innebär att vara katolik i Sverige och att lära mig nya ord på svenska. Jag har alltså under åren inte bara undervisat, utan också lärt mig mycket. Du har gjort flera resor med ungdomarna i kyrkan.

Vill du berätta om en resa du anordnat?
– Sommaren 2018 åkte vi från Uppsala med tåg och buss till en ungdomsfestival i Medugorje i Bosnien och Hercegovina. Vi stannade två dagar i München i Tyskland, där vi upplevde månförmörkelse och guidades runt av en mycket kunnig och trevlig prästkandidat. Efter nattåget till Zagreb och en kortare bussresa, spenderade vi tre dagar i Zadar i Kroatien där vi upptäckte kyrkor, en vattenorgel, landskapet och stranden. Sedan i Medugorje träffade vi en annan svensk grupp och ungdomar från många olika länder. Vi deltog i ett väl förberett program som innehöll bland annat katekes, dans, sång, tillbedjan och bikt och avslutade med att vi sov på en bergstopp och firade mässan kl. 5 i soluppgången, innan vi åkte tillbaka till Sverige.

Vad tycker du är att man vinner när man gör en sådan resa?
– Mycket! De delade resminnena förstärker en positiv gemenskap i gruppen och särskilt för ungdomar från Sverige kan det vara mycket värdefullt att få träffa troende ungdomar från andra länder. Många träffar nya vänner under en sådan resa. Åker en ungdomsgrupp på en resa, så finns det ett speciellt mål att se fram emot, och ljuvliga minnen att gemensamt titta tillbaka på. Det finns mer tid att lära känna varandra och att be tillsammans, vilket kan vara en underbar chans att fördjupa sin tro.

Var det inte mycket att tänka på?
– Det är klart att det är mycket att tänka på! Allt som måste bokas i förväg – resa, boende, aktiviteter. Det behövs ett schema, extra ledare, värdefulla aktiviteter, fritid. Det är viktigt att föräldrarna, alla deltagare och ledare är välinformerade och att man under resan ser till att allt blir som planerat samt att det måste finnas utrymme för spontana aktiviteter och samtal också. Det är viktigt att tänka på allas säkerhet och genomföra resan på ett sådant sätt så att alla kan känna sig trygga och inkluderade i gruppen.

Jim Lagerlöf 2021-11-23

Ladda ned PDF